VNVN

Văn hoá Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát kết nối các thành viên thành một đại gia đình đoàn kết – niềm tự hào của các thế hệ nối tiếp nhau luôn trau dồi học hỏi, kế thừa và phát triển thành quả cùng nhau vun đắp cho văn hóa Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát ngày càng có cá tính, giàu bản sắc.Email của bộ phận Nhân sự Tập đoàn: dtp.hrdepartment@dtp-education.com

Các vị trí đang tuyển dụng

Không có vị trí nào phù hợp với từ khóa tìm kiếm của bạn