VNVN

Chiến lược phát triển

CHIẾN LƯỢC

Chuyển đổi số

Đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của nền giáo dục nước nhà, Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát đã và đang cung cấp nguồn học liệu điện tử phong phú, khóa học trực tuyến và ứng dụng học tập.

 

Tìm hiểu thêm

CHIẾN LƯỢC

Bền vững

Không ngừng sáng tạo các giải pháp đổi mới giáo dục thông qua việc lồng ghép các nội dung “Giáo dục vì sự phát triển bền vững” vào bộ sách giáo khoa.

 

Tìm hiểu thêm

CHIẾN LƯỢC

Đối tác

Là đối tác chiến lược của các nhà xuất bản nổi tiếng thế giới, Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát sẽ tiếp tục nỗ lực tối đa trong suốt quá trình hợp tác vì mục tiêu chinh phục những tầm cao mới.

 

Tìm hiểu thêm
Ung-dung-Eduhome

Nền tảng Giáo dục số

“Giáo dục số không chỉ là xu hướng của nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, mà còn là định hướng Bộ Giáo dục & Đào tạo vạch ra từ lâu và sẽ tiến hành trong thời gian tới. Do đó, chúng tôi vẫn lựa chọn tiếp tục theo đuổi. Và Eduhome chính là thành phẩm của quyết tâm thực hiện hóa giấc mơ về một nền tảng giáo dục số đầy tính kết nối. Kết nối 3 đối tượng giáo viên – học sinh – phụ huynh trong cùng một thời điểm tại cùng một nền tảng. Kết nối việc tiếp thu tại lớp và việc tự học tại nhà”

Ông Võ Đại Phúc – Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát đã có những chia sẻ về tầm nhìn, khả năng thích ứng và chuyển mình của Tập đoàn trong lĩnh vực giáo dục.

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với

Các đối tác toàn cầu