VNVN

    Tiếng Anh 9 Right On! – Giá bán 69,000 vnđ

    Bộ sách Tiếng Anh Right on! gồm 4 cấp độ được biên soạn cho học sinh THCS của Việt Nam theo chương trình mới của Bộ GD & ĐT nhằm giúp các em học sinh đạt được các mục tiêu chung về năng lực Tiếng Anh theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR), Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Bên cạnh đó, bộ sách còn giúp các em xây dựng và hoàn thiện các năng lực cốt lõi và các kỹ năng của thế ký 21.