VNVN

Các đặc điểm nổi bật

Bổ trợ trực tiếp chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh tại trường

Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, đang là công tác tại các trường công lập

Sẵn sàng chinh phục các  kỳ  thi chứng chỉ quốc tế

Mức học phí hấp dẫn

Nội dung khóa học phong phú và đa dạng

Tự tin sử dụngTiếng Anh trong cuộc sống hằng ngày

Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH

Gói Tuần

• Thời hạn sử dụng: tiết học 30 phút – 2 tiết/tuần
• Giá bán: 200.000 vnđ
• Hoàn học phí khi hết thời gian của gói: không hoàn
• Giáo viên: không thay đổi giáo viên
• Tài liệu học tập: dùng tài liệu sẵn có của học viên

Đăng ký ngay

CHƯƠNG TRÌNH

Gói Tháng

• Thời hạn sử dụng: tiết học 30 phút – 8 tiết/tháng
• Giá bán: 700.000 vnđ/tháng
• Hoàn học phí khi hết thời gian của gói: không hoàn
• Giáo viên: tối đa 1 lần thay đổi giáo viên
• Tài liệu học tập: Eduhome theo lớp

Đăng ký ngay

CHƯƠNG TRÌNH

Gói Học Kỳ

• Thời hạn sử dụng: tiết học 30 phút – 36 tiết/học kỳ 4 tháng
• Giá bán: 3.000.000 vnđ/học kỳ 4 tháng
• Hoàn học phí khi hết thời gian của gói: hoàn tối đa 10%
• Giáo viên: tối đa 2 lần thay đổi giáo viên
• Tài liệu học tập: Eduhome & i-Test theo lớp

Đăng ký ngay