VNVN

    Hansel and Gretel

    Hansel và Gretel tìm thấy một ngôi nhà kỳ lạ trong khu rừng. Không may, Hansel bị mụ phù thuỷ trong ngôi nhà bắt lại và chuẩn bị biến thành bánh. Gretel phải làm gì để cứu Hansel ra khỏi mụ phù thuỷ đây? Truyện cổ tích “Hansel and Gretel” nằm trong bộ truyện của i-learn Smart Start, nhằm dạy bảo trẻ không nên tin người lạ và hãy giúp đỡ người khác. Truyện “Hansel and Gretel” cũng giúp trẻ rèn đọc cấu trúc câu phức và học thêm giới từ và cụm động từ. Cuối sách có phần câu hỏi và bài tập giúp trẻ trau dồi thêm kỹ năng tiếng Anh.