VNVN

    Tiếng Anh 5 i-Learn Smart Start – Giá bán 88,000 vnđ

    Tiếng Anh 5 i-Learn Smart Start có nội dung bám sát chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, liên hệ chặt chẽ với Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR) và hoàn thiện các kỹ năng thế kỷ 21. Vào ngày 01/12/2023, Bộ Giáo Dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 4119/QĐ-BGDĐT theo đó công bố Tiếng Anh 5 i-Learn Smart Start là tựa sách nằm trong danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 5 môn Tiếng Anh được sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.