VNVN

    Tiếng Trung 3 – Giá bán 88,000 vnđ

    Giảng dạy thực tế môn Tiếng Trung tại Việt Nam. Phù hợp với xu hướng quốc tế hóa. Lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm. Hoạt động học tập tích cực, chủ động và sáng tạo Phát triển năng lực giao tiếp. Tạo dựng sự đa dạng hiểu biết về nền văn hóa giữa các dân tộc.