VNVN

    Tin học 5 Cùng Khám Phá – Giá bán 16,000 vnđ

    Tiếp nối và phát triển kiến thức từ Sách giáo khoa lớp 3, Sách giáo khoa lớp 4, Sách giáo khoa Cùng Khám phá Tin học 5 Cùng Khám Phá được Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát phối hợp cùng NXB Đại học Huế phối hợp biên soạn. Bộ sách giúp học sinh đạt được những kiến thức và kĩ năng Tin học lớp 5, hình thành năng lực tự nghiên cứu, tự học và định hướng phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Bộ sách được Bộ GD & ĐT thẩm định và cho phép triển khai tại các cơ sở giáo dục phổ thông theo Quyết định 4119/QĐ-BGDĐT