VNVN

    Toán 12 Cùng khám phá – Tập 2 – Giá bán 24,000 vnđ

    Toán 12 Cùng khám phá là một sự tiếp nối những cuốn sách giáo khoa Toán cùng bộ đã có ở các lớp dưới, được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung cũng như phương pháp dạy – học, hướng tới mục tiêu chuẩn bị cho học sinh hoà nhập tốt với xã hội hôm nay và ngày mai. Cùng khám phá Toán 12 được Bộ GD & ĐT thẩm định và cho phép triển khai tại các cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4338/QĐ-BGDĐT