VNVN

    Toán 9 Cùng khám phá – Tập 2 – Giá bán 25,000 vnđ

    Sách giáo khoa Cùng khám phá Toán 9 là sự tiếp nối và kế thừa từ mạch kiến thức của SGK Toán 8. Bằng việc lựa chọn cách tiếp cận kiến thức toán học một cách hợp lý, SGK Toán 9 Cùng khám phá hướng đến tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tự học, phát triển năng lực tư duy toán học, kết nối được kiến thức toán học với các môn học khác và với thực tiễn. Cùng khám phá Toán 9 được Bộ GD & ĐT thẩm định và cho phép triển khai tại các cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4338/QĐ-BGDĐT