VNVN

    A Long Car Ride

    Trên đường tới nhà Bà, cậu bé thấy nhiều phương tiện giao thông. Chúng bay trên trời, đi trên sông và chạy trên đường. Em có nhìn thấy phương tiện giao thông nào không? “A Long Car Ride” tập trung vào chủ đề phương tiện giao thông. Câu chuyện miêu tả các loại phương tiện cũng như là các đặc điểm của chúng. Truyện dùng ngôn ngữ đơn giản và đồ hoạ sinh động, giúp cho trẻ đọc hiểu dễ dàng hơn và cảm thấy thích thú hơn. Ngoài ra, cuối sách còn có các hoạt động để trẻ ôn tập từ vựng cũng như nội dung câu chuyện.