VNVN

    Beauty and the Beast

    Beauty and the Beast được thiết kế công phu với hình ảnh minh họa sinh động và ngôn ngữ phù hợp với học sinh tiểu học. Các bộ truyện giúp trẻ em thích đọc truyện bằng tiếng Anh, xây dựng kỹ năng sử dụng tiếng Anh và phát triển nhân cách cá nhân.

    Readers for i-Learn Smart Start dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 là lựa chọn tuyệt vời để phát triển khả năng tiếng Anh của trẻ thông qua truyện đọc. Bộ truyện này được thiết kế sinh động bắt mắt dành riêng cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi hỗ trợ nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh và dạy trẻ những bài học về đạo đức, kỹ năng sống. Các truyện kể đa dạng và có sự liên kết chặt chẽ với bộ giáo trình i-Learn Smart Start để hỗ trợ học sinh củng cố, bổ sung và ôn tập những kiến thức đã học.