VNVN

    Theseus and the Minotaur

    Theseus and the Minotaur dành cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 5 là lựa chọn tuyệt vời để phát triển khả năng tiếng Anh của trẻ thông qua truyện đọc. Bộ truyện này được thiết kế sinh động bắt mắt dành riêng cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi hỗ trợ nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh và dạy trẻ những bài học về đạo đức, kỹ năng sống. Các truyện kể đa dạng và có sự liên kết chặt chẽ với bộ giáo trình i-Learn Smart Start để hỗ trợ học sinh củng cố, bổ sung và ôn tập những kiến thức đã học.