VNVN

    The Kate

    Readers for i-Learn Smart Start là lựa chọn tuyệt vời để cải thiện khả năng đọc tiếng Anh của trẻ. Các truyện kể đa dạng và được lựa chọn đặc biệt cho sách giáo khoa i-Learn Smart Start để hỗ trợ học viên củng cố, bổ sung và kiểm tra những gì trẻ đã học được trong giáo trình.

    Helbling Reader là một bộ truyện hấp dẫn gồm 5 cấp độ dành cho học sinh tiểu học. The Kate được thiết kế công phu với hình ảnh minh họa sinh động và ngôn ngữ phù hợp với học sinh tiểu học. Các bộ truyện giúp trẻ em thích đọc truyện bằng tiếng Anh, xây dựng kỹ năng sử dụng tiếng Anh và phát triển nhân cách cá nhân.