VNVN

    Goldilocks and Three Bears

    Goldilocks đi vào nhà Gấu. Cô bé thử hết thứ này đến thứ kia, phòng này đến phòng khác. Nhà Gấu trở về nhà và nhìn thấy Goldilocks đang ngủ trên giường của mình. Liệu nhà Gấu sẽ nổi giận với Goldilocks không? Họ sẽ đuổi cô đi chứ? “Goldilocks and Three Bears” là câu chuyện cổ tích trong bộ truyện của i-learn Smart Start. Goldilocks xấu tính sẽ giúp trẻ nhận biết và rút ra bài học về tôn trọng sự riêng tư và tài sản của người khác. Ngoài ra, truyện cũng cho trẻ đọc thêm về chủ đề nhà cửa và thức ăn và cấu trúc câu phức. Sau bài đọc có phần bài tập và câu hỏi, giúp trẻ hiểu câu chuyện hơn và rèn luyện tiếng Anh.