VNVN

    My Great Body

    Mỗi bộ phần trên cơ thể chúng ta đều rất tuyệt. Tai có thể nghe, mắt có thể nhìn. Em hãy đọc để khám phá những bộ phận khác cũng như các khả năng khác nữa nhé! "My Great Body" là câu truyện ngắn được viết cho trẻ mới tập đọc. Nhờ vào từ ngữ chọn lọc và câu cú tối giản, trẻ sẽ dễ dàng hiểu và thích thú việc đọc sách. "My Great Body" cũng cho trẻ tìm hiểu thêm về các bộ phận trên cơ thể cũng như các giác quan. Cuối sách là phần câu hỏi và bài tập giúp trẻ nhớ từ vựng và hiểu nội dung truyện tốt hơn.