VNVN

    The Boy and the Wolf

    Cậu bé hét lên cầu cứu. Sói đang tới ăn cừu của cậu bé, nhưng không ai trong làng đến giúp. Chuyện gì đã xảy ra với cậu bé chăn cừu? "The Boy and the Wolf" là câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng, được viết lại trong bộ truyện của i-learn Smart Start. Được viết bằng từ ngữ chọn lọc và câu trúc câu đơn giản, trẻ sẽ cảm thấy việc đọc sách thật dễ dàng và hứng thú. Sau câu chuyện sẽ có những bài tập giúp cho người đọc phát triển thêm vốn từ vựng và hiểu nội dung truyện tốt hơn.