VNVN

    The Chicken and the Bread

    Gà làm được rất nhiều bánh mì, nhưng cô không chia cho Mèo, Chó và Heo một mảnh nào cả. Tại sao Gà lại làm như thế nhỉ? “The Chicken and the Bread” là truyện ngụ ngôn nằm trong bộ truyện của i-learn Smart Start. Đọc tập truyện này giúp cho trẻ học thêm nhiều từ vựng về động vật cũng như cách đưa một lời đề nghị. Ngoài ra, sau sách còn có những bài tập giúp trẻ ôn tập các từ vựng mới và nội dung trong truyện.