VNVN

    The Clever Horse

    Hans là một chú ngựa biết đếm. Hans kiếm được rất nhiều tiền cho người chủ. Thế nhưng một cậu bé đã phát hiện được bí mật của Hans. Bí mật ấy là gì? Truyện ngụ ngôn “The Clever Horse” nằm trong bộ truyện của i-learn Smart Start. Được viết với ngôn ngữ chọn lọc và hoạt hoạ sinh động, trẻ sẽ dễ dàng hiểu và yêu thích việc đọc nhiều hơn. “The Clever Horse” khuyến khích trẻ học về số và đếm số. Cuối sách có phần hoạt động và câu hỏi giúp trẻ củng cố thêm kỹ năng tiếng Anh.