VNVN

    The Dog and the Fox

    Chó và Cáo có cuộc sống hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng Cáo cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Em có biết vì sao Cáo nghĩ vậy không? “The Dog and the Fox” là câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng, được viết lại trong bộ truyện của i-learn Smart Start. Câu chuyện muốn dạy cho trẻ hiểu về giá trị của sự tự do trong cuộc sống. Đồng thời dạy cho trẻ thêm từ vựng về tính từ miêu tả. Cuối sách có phần câu hỏi và trò chơi giúp trẻ rèn luyện thêm tiếng Anh.