VNVN

    The Fox and the Bird

    Cáo và Chim đều thích ăn pho-mát nhưng cả hai có cách khác nhau để lấy được miếng ăn béo ngậy này. Em có đoán được Cáo và Chim làm cách nào để lấy miếng pho-mát không? “The Fox and the Bird” nằm trong bộ truyện của i-learn Smart Start. Nhờ hoạt hoạ sinh động và ngôn ngữ chọn lọc, trẻ sẽ hiểu nhanh và thích thú với việc đọc nhiều hơn. Ngoài ra, đọc tập truyện ngụ ngôn “The Fox and the Bird” trẻ cũng học được nhiều giới từ chỉ vị trí và cách nói sở thích của mình.