VNVN

    The Lion and the Mouse

    Sư Tử thân hình to lớn, Chuột trông rất nhỏ bé. Thế nhưng Sư Tử và Chuột là đôi bạn của nhau. Em có biết tại sao không? "The Lion and the Mouse" là truyện ngụ ngôn nằm trong bộ truyện của i-learn Smart Start. Tập truyện được tác giả viết lại với từ vựng và câu trúc câu đơn giản, phù hợp với khả năng đọc của trẻ. Ngoài ra, đọc "The Lion and the Mouse" còn giúp trẻ học thêm các tính từ miêu tả và phát triển cấu trúc câu cơ bản. Cuối sách sẽ có các hoạt động luyện tập thêm từ vựng và nội dung truyện, giúp trẻ trau dồi kỹ năng tiếng Anh.