VNVN

    The Man, The Boy and The Donkey

    Người đàn ông và con trai đi trên đường với con lừa của họ. Mọi người cười cách mà họ cùng đi với con lừa. Người đàn ông thay đổi cách dắt lừa và nhiều chuyện hài hước bắt đầu. "The man, the boy and the donkey" là một truyện ngụ ngôn hài hước, dạy cho trẻ về hậu quả của việc làm hài lòng tất cả mọi người. Ngoài ra, người đọc sẽ học thêm những động từ thông dụng và cấu trúc câu cơ bản trong quá trình đọc. Bằng ngôn ngữ chọn lọc và hoạt hoạ sinh động, trẻ sẽ dễ dàng hiểu và thích hơn với việc đọc. Cuối sách sẽ có phần hoạt động ôn tập để trẻ trau dồi kỹ năng tiếng Anh.