VNVN

    The Piper of Hamelin

    Thị trấn Hamelin có rất nhiều chuột. Một người thổi sáo đã giúp đuổi chuột ra khỏi thị trấn, nhưng những người dân sau đó không chịu trả tiền. Người thổi sáo rất tức giận và muốn dạy cho họ một bài học. “The Piper of Hamelin” là câu truyện dân gian trong bộ truyện của i-learn Smart Start. Câu truyện là bài học cho trẻ về lòng biết ơn và sự tham lam của con người. Ngoài ra, đọc “The Piper of Hamelin” cũng giúp trẻ làm quen với cấu trúc câu kép. Sau khi đọc xong có phần bài tập và câu hỏi, giúp trẻ hiểu câu chuyện hơn và rèn luyện tiếng Anh.