VNVN

    The Princess and the Pea

    Trong đêm bão bùng, một công chúa đã xin ở nhờ trong một toà lâu đài. Nữ hoàng trong lâu đài muốn biết đây có phải là công chúa thật không nên đã nghĩ ra một cách kiểm tra cô gái. “The Princess and the Pea” là câu chuyện cổ tích trong bộ truyện của i-learn Smart Start. Câu chuyện muốn nói với trẻ rằng đừng bao giờ kết luận khi tìm hiểu chưa đủ. Ngoài ra, đọc truyện “The Princess and the Pea” giúp cho người đọc học thêm cụm động từ và cấu trúc câu kép. Sau khi đọc xong có phần bài tập và câu hỏi, giúp trẻ hiểu câu chuyện hơn và rèn luyện tiếng Anh.