VNVN

    The Rabbit and the Tortoise

    Thỏ và Rùa thi chạy với nhau. Thỏ rất nhanh nhẹn, nhưng Rùa lại chiến thắng cuộc đua. Chuyện gì đã xảy ra với Thỏ? “The Rabbit and the Tortoise” là câu chuyện ngụ ngôn trong bộ truyện i-learn Smart Start. Truyện được viết bằng ngôn từ chọn lọc và câu cú đơn giản, giúp trẻ dễ hiểu và thích thú với việc đọc sách. “The Rabbit and the Tortoise” giáo dục trẻ về sự kiên định trong theo đuổi mục tiêu. Truyện cũng kể về động vật và tính từ miêu tả, tăng thêm vốn từ vựng cho người đọc. Sau khi đọc có phần hoạt động và câu hỏi, giúp trẻ hiểu câu chuyện hơn và rèn luyện tiếng Anh.