VNVN

    The Three Goats

    Gia đình dê đang rất đói bụng. Chúng phải đi qua cây cầu để tới được đồng cỏ. Nhưng dưới cầu có một gã khổng lồ độc ác. Liệu gia đình dê có qua được bờ bên kia không? Chúng có chiến thắng được gã khổng lồ không? “The Three Goats” là câu chuyện cổ tích nằm trong bộ truyện của i-learn Smart Start. Câu chuyện nhằm dạy trẻ về sự tham lam và sử dụng trí khôn. Trong “The Three Goats” sử dụng nhiều tính từ miêu tả và tính từ so sánh, giúp trẻ mở rộng thêm vốn từ vựng. Ngoài ra, cuối sách còn có các hoạt động để trẻ ôn tập từ vựng cũng như nội dung câu chuyện.