VNVN

    The Three Pigs

    Sói muốn bắt ba chú heo con. Sói cố gắng thổi bay nhà của chúng. Ba chú heo sẽ phải làm gì? Liệu Sói có bắt được chúng không? Nằm trong bộ truyện của i-learn Smart Start, “The Three Pigs” là câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng nhằm giáo dục trẻ về sự chuyên cần trong lao động và giá trị của nó. Tập truyện cũng giúp cho trẻ học thêm về các loại nhà khác nhau cũng như các mẫu câu cơ bản. Cuối sách là phần hoạt động và câu hỏi giúp người đọc hiểu câu chuyện hơn và rèn luyện tiếng Anh.