VNVN

    The Town Mouse and the Country Mouse

    Chuột Đô Thị tự hào về ngôi nhà lớn của mình. Anh mời Chuột Nông Thôn tới nhà, nhưng Chuột Nông Thôn cảm thấy rất sợ hãi. Chuyện gì đã xảy ra ở nhà Chuột Đô Thị? “The Town Mouse and the Country Mouse” là câu chuyện ngụ ngôn trong bộ truyện i-learn Smart Start. Truyện được viết bằng ngôn từ chọn lọc và câu cú đơn giản, giúp trẻ dễ hiểu và thích thú với việc đọc sách. “The Town Mouse and the Country Mouse” là thông điệp về giá trị của sự bình yên hơn là sự sung túc trong sợ hãi. Truyện cũng ôn tập cho trẻ về tính từ so sánh và từ vựng về nhà cửa và thức ăn. Cuối sách là các hoạt động giúp người đọc ôn tập từ vựng và trau dồi kỹ năng tiếng Anh.