VNVN
Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

Sách Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World bám sát các chủ đề, chủ điểm trong khung Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cung cấp kiến thức, kỹ năng, từ vựng, văn phạm, phát âm,...giúp học sinh tự tin giao tiếp bằng Tiếng Anh và chuẩn bị kiến thức cho các cấp học tiếp theo. Vào ngày 28/01/2022, Bộ Giáo Dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 441/QĐ-BGDĐT theo đó công bố Sách Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World là tựa sách nằm trong danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 7 môn Tiếng Anh được sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

  • Thông tin sản phẩm
  • Đặc điểm nổi bật
Danh mục:Sách tiếng Anh Trung học cơ sở
Nhà xuất bản:Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát
CEFR:A1 – A2
Số cấp độ:4
Tuổi:11 – 14
  • Sách được thiết kế một cách hệ thống với nội dung chặt chẽ, mang tính kế tthừa, độ khó tăng dần theo cấp độ với các chủ đề, chủ điểm và hoạt động thú vị, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh
  • Cấu trúc sách và bài học rõ ràng, đồng nhất, hợp lý, giúp học sinh và giáo viên nắm bắt bài nhanh, dễ triển khai bài dạy
  • Mỗi chủ đề gồm nhiều bài tập giúp học sinh làm quen với các bài kiểm tra đánh giá các cấp theo quy đingj của Bộ GD & ĐT cùng các kỳ thi chứng chỉ quốc tế Cambridge English (Starters, Movers, Flyers, KET, PET)
  • Tích hợp liên môn (CLIL) giúp củng cố kiến thức các miin học nền tảng ( Toán, Khoa học, Địa lý…) đồng thời cung cấp kiến thức văn hóa Việt Nam và quốc tế
  • Hệ sinh thái và nguồn tài nguyên phong phú phù hợp với điều kiện dạy học tại Việt Nam.