VNVN

    Where is My Eraser?

    Cậu bé tìm cục tẩy của mình nhưng dường như nó đang trốn cậu. Cậu bé phải tìm cục tẩy của mình ở đâu đây? "Where is My Eraser?" là câu chuyện ngắn hài hước về chủ đề trường học. Câu chuyện là một chuỗi câu hỏi khiến người đọc phải tò mò và muốn tìm hiểu đến cuối. Bằng ngôn từ chọn lọc và cấu trúc câu tối giản, trẻ sẽ cảm thấy thích thú và hiểu câu chuyện một cách dễ dàng. Cuối sách có phần câu hỏi và hoạt động giúp trẻ trau dồi kỹ năng tiếng Anh.