VNVN
    Fat Cat's Busy Day - Level 3

    Fat Cat’s Busy Day – Level 3

    Helbling Reader là một bộ truyện hấp dẫn gồm 5 cấp độ dành cho học sinh tiểu học. Helbling Reading được thiết kế công phu với hình ảnh minh họa sinh động và ngôn ngữ phù hợp với học sinh tiểu học. Các bộ truyện giúp trẻ em thích đọc truyện bằng tiếng Anh, xây dựng kỹ năng sử dụng tiếng Anh và phát triển nhân cách cá nhân.